Muhasebe ve Müşavirlik Hizmetleri

* Muhasebe sistemlerinin kurulması, geliştirilmesi, * İşletme amaçlarına uygun

Devamını Oku

Bordro ve Personel Yönetim Hizmetleri

* Personel ücret bordrolarının ve pusulalarının hazırlanması, kontrolü, * Bordroya ilişkin

Devamını Oku

Vergi Beyannameleri ve Bildirim Hizmetleri

* Vergi Mevzuatına uygun olarak beyannamelerin ve bildirimlerin hazırlanması,

Devamını Oku

Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri

* Muhasebe Denetimi, * İç kontrol sistemi incelemesi, * İç denetim organizasyonunun

Devamını Oku

Yasal Uygunluk Hizmetleri

* Yerli ve Yabancı gerçek ve tüzel kişilerin, şubelerinin, irtibat bürolarının mükellefiyet

Devamını Oku

Vergi Yönetimi Hizmetleri

* Olası bir vergi incelemesinde ortaya çıkabilecek vergi risklerinin incelenmesi,

Devamını Oku

Vergi Uyuşmazlık Hizmetleri

* Vergi incelemeleri, * İnceleme elemanlarıyla yürütülen görüşmeler, * Bilgi, belge

Devamını Oku

Kurumsal Finansman Hizmetleri

* Şirket birleşmeleri ve satın almaları konusunda kurumlara danışmanlık hizmeti sunma,

Devamını Oku

Finansal Yeniden Yapılanma

* Maliyet analizi ve maliyetlerin iyileştirilmesi konusunda danışmanlık ve bu kapsamda

Devamını Oku

Yatırım ve Diğer Teşvik Hizmetleri

Bu alanda hiç yazı yoktu. Varsa ekleyelim.

Devamını Oku

Sosyal Uygunluk Hizmetleri

* Sosyal Uygunluk sistemlerinin kurulması, * Sosyal Uygunluk sistemlerinin denetimi ve

Devamını Oku

Serbest Bölge Faaliyetleri

Bu alanda hiç yazı yoktu. Varsa ekleyelim.

Devamını Oku