Bordro ve Personel Yönetim Hizmetleri

* Personel ücret bordrolarının ve pusulalarının hazırlanması, kontrolü,
* Bordroya ilişkin ücret ödemeleriyle ilgili talimatların hazırlanması ,bankaya gönderilmesi,
* İhbar ve Kıdem tazminatı yükümlülüğünün hesaplanması,
* İşe giren ve işten ayrılan personelin kanuni bildirimlerinin hazırlanması,
* SSK, ÇB ve İŞKUR mevzuatına göre verilmesi gerekli bildirim ve belgelerin hazırlanması ve bildirimi,
* SSK, ÇB ve İŞKUR mevzuatı konularında müşavirlik.