Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri

* Muhasebe Denetimi,
* İç kontrol sistemi incelemesi,
* İç denetim organizasyonunun yapılandırılması, kontrolü, geliştirilmesi,
* Mali analiz değerlendirmeleri,
* Finansal tabloların ve raporların geliştirilmesi ve uygulanması,
* Mali analiz ve raporlama sistemlerinin oluşturulması,
* İşletme analizleri,
* Özel amaçlı şirket incelemeleri,
* Banka ilişkilerinin yürütülmesi,
* Uluslararası Muhasebe Standartları ve US GAAP’a göre mali tabloların hazırlanması ve destek sağlanması,
* Kurumun etik kodlarının yazılması ve uygulanması konusunda destek sağlanması,
* Yön. Kurullarına doğrudan danışmanlık yapma ve Yön. Kurulunun ihtiyaçları doğrultusunda rapor hazırlanması ve/veya olan raporlama sistemini geliştirilmesi,
*Aile şirketlerinin kurumsallaşması sürecinde danışmanlık verilmesi.