Yasal Uygunluk Hizmetleri

* Yerli ve Yabancı gerçek ve tüzel kişilerin, şubelerinin, irtibat bürolarının mükellefiyet tesisi, genel kurul ve anasözleşme değişiklikleri, tasfiye, nevi değişikliği, v.b. gibi işlemlerin yapılması,
* Mevzuatla ilgili diğer iş ve işlemler,
* Mevzuat konusunda müşavirlik.