Vergi Uyuşmazlık Hizmetleri

* Vergi incelemeleri,
* İnceleme elemanlarıyla yürütülen görüşmeler,
* Bilgi, belge ve dökümlerin incelenmesi, hazırlanması,
* Tutanakların gözden geçirilmesi,
* İnceleme raporlarının analizi,
* Uzlaşma veya dava açma kararının alınabilmesine yardımcı olacak değerlendirmeler,
* Tarhiyat öncesi veya sonrası uzlaşma,
* Mevzuat konusunda müşavirlik.