Kurumsal Finansman Hizmetleri

* Şirket birleşmeleri ve satın almaları konusunda kurumlara danışmanlık hizmeti sunma,
* Şirket birleşmeleri ve satın almaları öncesinde özel inceleme ( due-diligence ) raporlarının hazırlanması,
* Şirket birleşmeleri ve satın alma işlemlerinde alıcı veya satıcı tarafın temsilciliğini yapma, bu süreçte temsil edilen taraf adına görüşmeleri yürütme, toplantılara katılma, gelişmeleri takip etme ve gerekli dökümanların hazırlanması,
* Fiyat oluşturulması konusunda ekonomik gelişmeleri ve piyasa koşullarını takip etme ve öngörüleri içeren rapor hazırlanması,
* Satın alma veya birleşmenin gerçekleşmesinden sonraki yeniden yapılanma sürecinde danışmanlık ve gerekli görüldüğü durumlarda departmanlar bazında destek sunma,