Finansal Yeniden Yapılanma

* Maliyet analizi ve maliyetlerin iyileştirilmesi konusunda danışmanlık ve bu kapsamda yeni iş süreçlerinin tanımlanması
* Yeni kaynakların yaratılması konusunun araştırılması
* Dış kaynak kullanımının projelendirilmesi ve uygulanmasında destek sağlanması